Aplikacje analityczne

Dostarczamy wysokowydajne aplikacje do analizy dużych zbiorów danych !
Łącząc najlepsze praktyki WEB UX z dużą skalowalnością i wydajnością efektywnie wykorzystujemy możliwości najnowszych technologii informatycznych. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas analizy dużych zbiorów danych z własnych systemów monitoringowych
chętnie podejmujemy wyzwania realizacji zaawansowanych projektów.

Kluczowe korzyści:

  • Multiplatformowość – dostęp przez przeglądarkę internetową
  • Współpraca bazami danych: Oracle, MSSQL, MySQL
  • Współpraca z bazami danych In-memory:Redis, Cassandra
  • Skalowalność
  • Możliwość startowej konwersji danych pomiędzy różnymi RDBMS