Big data w analizie i rozpoznawaniu obrazów

Oferujemy dostęp w modelu SaaS do naszego systemu do analizy i rozpoznawania obrazów.
Dzięki zastosowaniu autorskich metod kompresji w przetwarzanych obrazach osiągamy wysoka wydajność wykonywanych operacji.

Kluczowe korzyści:

  • Rozpoznawanie i wyznaczanie krawędzi
  • OCR
  • Detekcja obiektów na podstawie baz wzorców
  • Praca na CPU lub GPU
  • Skalowalność i redundantność
  • Obsługa rozdzielczości z zakresu 50×50 do 1300x4000px