Nasze produkty

Monitoring i analiza reklamy internetowej

Portale i witryny odwiedzane są cyklicznie. Dostarczamy danych o szacowanej liczbie emisji reklam i ich wartości. System umożliwia podgląd kreacji reklam oraz zrzutów ekranowych, pokazujących kontekst występowania reklamy.

Monitoring i analiza reklam na YouTube

Nasz system cechuje duża wydajność. Web-crawlery odwiedzają YouTube do 100.000 razy dziennie. Prezentujemy prognozę oglądalności poszczególnych reklam wideo i ich estymowaną wartość

Płatne lokowanie produktów w YouTube – monitoring i analiza

Przeprowadzimy monitoring i analizę filmów publikowanych na YouTube, w których twórcy mogą odpłatnie lokować i polecać produkty konsumenckie.

Analizy i opracowywanie strategii dla youtuberów

Wspomagamy twórców YouTube w drodze do sukcesu. Dzięki analizie ilościowej i jakościowej posiadanych danych tworzymy efektywne strategie zarówno dla startujących jak i doświadczonych twórców.

Monitoring i analiza BUZZ IMG

Monitoring obrazów jest realizowany na zamówienie. Konfiguracja web-crawlerów dedykowana projektowi zapewnia zbieranie danych dzięki technice rozpoznawania obrazów

Projekty dedykowane np. e-commerce

Nasz system monitoringowy jest w pełni skalowalny – może być wykorzystany do dowolnego projektu dedykowanego. Projekty te pozwalają na sprawdzenie oddziaływania siły kampanii w miejscach sprzedaży na jej wolumen

Aplikacje analityczne

Łącząc najlepsze praktyki WEB UX z dużą skalowalnością i wydajnością efektywnie wykorzystujemy możliwości najnowszych technologii informatycznych.

Big data w analizie i rozpoznawaniu obrazów

Oferujemy dostęp w modelu SaaS do naszego systemu do analizy i rozpoznawania obrazów. Dzięki zastosowaniu autorskich metod kompresji w przetwarzanych obrazach osiągamy wysoka wydajność wykonywanych operacji.